För ett projekt i Moldavien

För unga mammor i Moldavien

 

Ett kort inlägg på svenska: Såg här just att om man länkade sin blogg till Uppdrag Barns hemsida så skänker Vattenfall 20 kr till organisationen. Jag surfade runt lite på deras hemsida och det visade sig att de bl.a. stödjer ett projekt för unga mödrar i Ungheni i västra Moldavien. Framför allt arbetar projektet med att stötta mödrar som annars riskerar att migrera utomlands för att skaffa försörjning och lämna sina barn på institutioner kvar i Moldavien. Enligt en utvärdering som hade gjorts så bedömdes projektet i Ungheni dessutom som hållbart, så jag stöttar gärna genom att länka till Uppdrag Barns hemsida: www.uppdragbarn.se

 

                                     

 

(För övrigt får man väl säga att idén verkligen ligger i tiden: att privata bloggar nyttjas i marknadsföringssyfte och finansiering kommer från s.k. corporate social responisbility!)

 

Sorry all my foreign friends for writing in Swedish. By including the above link, a small donation was made to an organization that among other things finances a project in Western Moldova. The prerequisite for the donation is however that the blog post is in Swedish. But their international website is in English if you want to check it out: www.childhood.org

Leave a Reply